KTH-gamla-biblioteket_1
KTH-gamla-biblioteket_2
KTH-gamla-biblioteket_3
KTH-gamla-biblioteket_4

Gamla biblioteket – KTH Hus 43:2


Sedan KTH:s nya bibliotek KTHB stod klart, våren 2002, har Erik Lallerstedts gamla biblioteksbyggnad (tillbyggd av Nils Ahrbom) väntat på en ny verksamhet.


I maj 2005 avslutades renoveringen och ombyggnaden av det statliga byggnadsminnet och den nya hyresgästen IVL Svenska Miljöinstitutet AB kunde flytta in. IVL:s verksamhet kräver både moderna laboratoriemiljöer och kontorsarbetsplatser av olika karaktär.


Arbetet har bestått i att anpassa det gamla huset för denna nya verksamhet och samtidigt förtydliga arkitektoniska grepp som hållits tillbaka av den gamla verksamheten. Central i anläggningen är det överbelysta galleriet som skiljer det ursprungliga huset från tillbyggnaden. Efter ombyggnaden löper galleriet genom hela huset, från gavel till gavel.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Valhallavägen 81

Uppdrag: Ombyggnad

Ursprungsarkitekt: Erik Lallerstedt

Kulturklassning: Byggnadsminne

Ombyggnadsår: 2004-2005

Ansvarig: Bosse Ericson

Handläggare: Paul Kvanta, Steve Mckay

Beställare: Akademiska Hus

Hyresgäst: IVL Svenska miljöinstitutet AB

Projektledning: Ebab/Anders Långström

Foto: Åke E:son Lindman / Ahrbom & Partner Arkitektkontor