Gamlariksdagshuset_1
Gamlariksdagshuset_2
Gamlariksdagshuset_3
Gamlariksdagshuset_4
Gamlariksdagshuset_5
Gamlariksdagshuset_6
Gamlariksdagshuset_7
Gamlariksdagshuset_8
Gamlariksdagshuset_9
Gamlariksdagshuset_10

Gamla riksdagshuset


Ahrbom och Partner har för Statens fastighetsverk ritat nytt kontor i Gamla Riksdagshuset i Aron Johanssons tillbyggnad från 1911. Projektet omfattar ombyggnad av lokaler i plan 2 och delar i plan 1.


Gamla riksdagshuset är en större fastighet som byggts till under flera århundraden och där den äldsta delen av fastigheten är ett medeltida franciskanerkloster. Mellan åren 1834-1905 tjänade byggnaden som Sveriges första samlade Riksdagshus dvs den första byggnad där Sveriges riksdag hade fasta lokaler innan flytten till sin nuvarande placering på Helgeandsholmen.


Då riksdagen flyttat ut, genomfördes en omfattande om- och tillbyggnad med en ämbetsbyggnad ritad av Aron Johansson. Husen fick en stor tillbyggnad mot sjön i söder men ändrades i övrigt inte exteriört. Däremot omgestaltades interiören med nya korridorer och ny planlösning, husen försågs med nya trapphus och de gamla kamrarna med dubbel våningshöjd lades igen med nya bjälklag. Ombyggnaden av gamla Riksdagshuset har arkitekturhistoriskt värde genom sin exteriöra utformning i jugend-barock. Den tidstypiska inredningen men också genom att ändringarna vittnar om det tidiga 1900-talets restaureringssyn och arkitekturideal.


Under årens lopp har planlösningen förändrats i takt med olika behov och under denna ombyggnad har vi till stor del återställt planlösningen från 1911 men även gjort vissa nya anpassningar för dagens behov med nya mötesrum, samtalsrum, WC, RWC och kopieringsrum. Tidigare planlösning med cellkontor har delvis ändrats till en mer öppen planlösning med storrum. Lokalerna har fått nya ytskikt med nytt undertak, ny belysning, framtagning av äldre kalkstengolv i korridorer, nya textila mattor vid arbetsplatser, nya ytskikt för WC och ommålning av samtliga väggar. Färgsättningen utgår delvis från vårdprogrammet och en viktig del i färgsättningen var att skapa en varmare och ljusare färgsättning än den tidigare.


Projektet innefattar även ny fast inredning med kombinerade fläktinklädnader och förvaringsskåp i mötesrum, kaffestation, kopieringsrumsinredning och ny lös inredning med nya textilier, möbler och armaturer.Adress: Södra Riddarholmshamnen 19

Uppdrag: Ombyggnad och inredning av kontorslokaler i plan 2

Ursprungsarkitekt: Aron Johansson

Byggnadsår: 1911

Kulturklassning: Byggnadsminne

Ombyggnadsår: 2016

Ansvarig: Johan Ahnborg

Handläggare: Frank Bellini

Medverkande: Pernilla Lönnborg

Antikvarie: Johan Engström

Inredning: Maria Angantyr

Beställare: Statens fastighetsverk

Projektledning: Bo Monell

Foto: Nina Broberg