Klarascenen_1
Klarascenen_2
Klarascenen_3

Kulturhuset/Stadsteatern – Klarascenen


Kulturhuset och stadsteatern vid Sergels Torg ritades ursprungligen av Peter Celsing och stod klart att tas i bruk i sin helhet 1974. Klarateatern genomgick en större förändring 1989 då den 22 meter långa salongen delades i två, en mindre del till soppteatern och den större till Klarascenens nuvarande utsträckning. Teatersalongen blev en flexibel “svart låda” med mobila gradänger. Efter lång tid utan större förändringar genomgick Klarascenen en stor ombyggnad 2010.


Klarascenens nya fasta gradäng spänner över teater-rummets hela bredd och ger plats till 300 åskadare fördelade på 14 rader. Från teaterfoajén nås salongen via två dörrar tillgradängens övre, bakre del, varav den ena är ny och ger rummet en tillgänglig entré via en svagt lutande ramp. Ett lyftbord under gradängen, mitt i salongen gör att 12 publikplatser kan bytas ut mot en regiplats för repetitioner. Längst bak i salongen finns ett nytt mixerrum för ljus och ljud. I tak har ny servicebalkong och ny teknikbrygga tillkommit, liksom vinklingsbara akustiska reflektorer, som även innehåller högtalare och infälld salongsbelysning.


Som helhet har teaterrummet bibehållit sin kraftfulla karaktär med Kulturhusmuren på ena sidan och tegel- och betongväggen mot teaterhuset på den andra, båda sidor svartmålade, men salongens nya gradäng liksom scengolvet har byggts av massiv rökt ek som i salongsdelen viks upp cirka en meter på väggarna och bildar handledare i överkant med en nedåtriktad indirekt belysning. Avsikten med detta är att salongen, mitt i det råa svarta teaterrummet, ändå ska vara ombonat, intimt och omhändertaget. I gradängens trappor ligger en röd infälld gångmatta som tillsammans med teaterstolarna röda skinnskoning bidrar till rummets karaktär.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Sergels Torg

Uppdrag: Ombyggnad

Ursprungsarkitekt: Peter Celsing

Byggnadsår: 1974

Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum

Ombyggnadsår: 2010

Ansvarig: Per Ahrbom

Handläggare: Julijana Nyhaga

Beställare: Stockholms Fastighetskontor / Jan Lind

Hyresgäst: Stadsteatern / Benny Fredriksson

Projektledning: KNSS projekt AB / Denny Sandberg

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor