Kontorshus-Gotgatan_1
Kontorshus-Gotgatan_2
Kontorshus-Gotgatan_3
Kontorshus-Gotgatan_4

Kontors- och affärshus på Götgatan


Kontors- och affärshuset på Götgatan utgör del av kvarteret Gamen, där även Skrapan och ett flertal bostadshus ingår. Det är utformat med stora öppna kontorsytor i fasad och mittkärnor för slutna rumsfunktioner. Fasaden är uppbyggd med pelar/balk-stomme som putsats i ljus grå kulör. Utfackningarna består av horisontella glaspartier förlagda i olika liv. Mot Åsögatan är butiksfasaderna indragna längs en dubbelhög arkad med ett tak av cederträ. Projektet rymmer också en större överglasad gård som disponeras av kontorshyresgästerna.Adress: Götgatan 72-78

Uppdrag: Nybyggnad

Byggnadsår: 1998-2000

Ansvarig: Per Ahrbom

Handläggare: Henryk Åkesson

Beställare: Skanska

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor