Kontorshus-Gotgatan_1
Kontorshus-Gotgatan_2
Kontorshus-Gotgatan_3
Kontorshus-Gotgatan_4

Kontors- och affärshus på Götgatan

Kontors- och affärshuset på Götgatan utgör del av kvarteret Gamen, där även Skrapan och ett flertal bostadshus ingår. Det är utformat med stora öppna kontorsytor i fasad och mittkärnor för slutna rumsfunktioner. Fasaden är uppbyggd med pelar/balk-stomme som putsats i ljus grå kulör. Utfackningarna består av horisontella glaspartier förlagda i olika liv. Mot Åsögatan är butiksfasaderna indragna längs en dubbelhög arkad med ett tak av cederträ. Projektet rymmer också en större överglasad gård som disponeras av kontorshyresgästerna.


Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor

Adress: Götgatan 72-78

Uppdrag: Nybyggnad

Byggnadsår: 1998-2000

Ansvarig: Per Ahrbom

Handläggare: Henryk Åkesson

Beställare: Skanska

______________________________________________________________________________________________________________________________________

AHRBOM & PARTNER  -  SKEPPSBRON 44  -  BOX 1251  -  11182 STOCKHOLM  -  TEL. 08-203550  -  EPOST@AOP.SE  -  WWW.AOP.SE