KTH 4312 ByggteknikDesign_1
KTH 4312 ByggteknikDesign_2

KTH 43:12 Ombyggnad för Byggteknik & Design


I tidigare laboratoriehallar byggs framtidens undervisningslokaler för Byggteknik och Design. Enkla material och en synlig konstruktion bevarar byggnadens industriella karaktär. Likaså tillåts de nya tekniska systemen till stor del att vara synliga och läsbara i byggnaden och blir samtidigt en del i utbildningens pedagogik.


De nya datorintensiva undervisningsrummen ger möjlighet till komplexa digitala laborationer såväl som klassiska föreläsningar. Rummen präglas av öppenhet genom många glaspartier som skapar kontakt mellan olika rum, verksamheter och personal. Delar av laboratoriehallarna bibehålls med full takhöjd och för ner dagsljus från det stora norrfönstret genom hela byggnaden.


Projektet har en hög miljöambition och kommer att förbättra byggnadens energiprestanda genom bland annat värmeåtervinning, effektivare belysning och nya isolerglas i befintliga fönsterbågar.


Läs mer om projektet på Akademiska Hus hemsida.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: KTH Campus Valhallavägen

Uppdrag: Ombyggnad

Ursprungsarkitekt: Nils Ahrbom

Byggnadsår: 1957

Kulturklassning: Grönklassat enligt Stockholms Stadsmuseum

Ombyggnadsår: 2014

Bruttoarea: 4878 kvm

Ansvarig: Pär Ahlbom

Handläggare: Kristin Borg

Medverkande: Mattias Almén, Maki Yoshida, Harald Zetterström, Jakob Ryngen, Jonas Prenner

Beställare: Akademiska Hus

Foto: Fotomontage Ahrbom & Partner Arkitektkontor