KTHB-Sydostra-1
KTHB-Sydostra-2
KTHB-Sydostra-3

KTHB – Norra och Sydöstra galleriet


Sedan färdigställandet av biblioteket 2004 har Ahrbom & Partner utvecklat och förnyat lokalerna i
takt med att behoven förändrats. Detta arbete har bla omfattat helt ny och vidareutveckling
av befintlig inredning, belysning, material- och färgsättning av Norra Galleriet samt ny inredning
av Sydöstra Galleriet och Akademiskt Resurscentrum.
Norra Galleriet, bibliotek för kemi och fysik har anpassats efter dagens krav på flexibilitet,
el-tillgång och utökning av läs- och studieplatser. Ljussättning och belysning har spelat en stor roll för det nya Norra Galleriet. I arbetet med ljussättningen har vi fokuserat på att dels förstärka det välvda originaltaket och dels markera mindre intimare rumsligheter i det stora rummet. Norra Galleriet används nu förutom under den dagliga biblioteksverksamheten även för seminarium, mässor, middagar mm.
Sedan 2010 pågår också ett kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete av hela biblioteket
dels avseende Norra Galleriet och dels avseende inredning och ombyggnader för den nya ECE-skolan.
Sydöstra Galleriets stora föreläsningssal har kompletterats med läsplatser, belysning,
fasta dataplatser mm. Akademiskt Resurscentrum, ARC, ny verksamhet på KTH har fått specialanpassade
lokaler inom bibliotekets ramar. ARC består av kontor för möten mellan personal
och studenter och tillgängliga öppna ytor för studenter innehållande digital utrustning för
workshops, seminarium mm.Adress: Osquars backe 31

Uppdrag: Inredning / Ombyggnad

Kulturklassning: Byggnadsminne

Ombyggnadsår: 2012

Ansvarig: Per Ahrbom

Handläggare: Julijana Nyhaga

Inredning: Clara Lindencrona

Beställare: KTH

Hyresgäst: KTH

Foto: Jason Strong / Ahrbom & Partner Arkitektkontor