Ahrbom_Partner_Kulturhuset_Foto Johan Eldrot_1
Ahrbom_Partner_Kulturhuset_Foto Johan Eldrot_2
Ahrbom_Partner_Kulturhuset_Foto Pernilla Remröd_3
Ahrbom_Partner_Kulturhuset_Foto Johan Eldrot_4
Ahrbom_Partner_Kulturhuset_Foto Johan Eldrot_5
Ahrbom_Partner_Kulturhuset_Foto Johan Eldrot_7
Ahrbom_Partner_Kulturhuset_Foto Johan Eldrot_8
Ahrbom_Partner_Kulturhuset_Foto Johan Eldrot_9
Ahrbom_Partner_Kulturhuset_Foto Johan Eldrot_10
Ahrbom_Partner_Kulturhuset_Foto Johan Eldrot_11
Ahrbom_Partner_Kulturhuset_Foto Johan Eldrot_12
Ahrbom_Partner_Kulturhuset_Foto Johan Eldrot_13
Ahrbom_Partner_Kulturhuset_Foto Pernilla Remröd_14
Ahrbom_Partner_Kulturhuset_Foto Johan Eldrot_15
Ahrbom_Partner_Kulturhuset_Foto Johan Eldrot_16
Ahrbom_Partner_Kulturhuset_Foto Johan Eldrot_17

Ombyggnad av Kulturhuset och Teaterhuset


Under snart 50 år har Kulturhuset och Teaterhuset vid Sergels torg, ritat av Peter Celsing, givit plats för kultur i alla former, men även för ett provisoriskt riksdagshus och för den Europeiska Freds- och Säkerhetskonferensen. Genom åren har omkring 100 miljoner människor besökt husen. Sammantaget har detta medfört ett betydande slitage, samtidigt som alla tekniska system och installationer tjänat ut och krävt en total förnyelse. Nya krav ställs också på till exempel brand, säkerhet, tillgänglighet, energieffektivitet och hållbarhet. Detta är bakgrunden till att Stockholms stad 2015 tog initieringsbeslutet att göra en övergripande renovering och ombyggnad av Kulturhuset och Teaterhuset där Ahrbom & Partner har varit ansvariga arkitekter.

 

Upprustning av 50 år gamla system

Tekniska system och installationer har förnyats och byggts om, liksom vatten och avlopp i toaletter, pentryn och övriga våtrum. I samband med dessa arbeten har även miljöfarliga ämnen sanerats, bland annat stora mängder asbest och PCB. Hela den tekniska upprustningen har inneburit att många byggnadsdelar har rivits eller demonterats och åter byggts upp, som exempelvis ett hundratal toaletter, undertak och ursprungliga plåtsvep. Vårt uppdrag som arkitekter har varit att planera och projektera för att bygga upp och återställa, men vi har även kunnat riva och rensa ut sådant som tillkommit under åren och som inneburit en förvanskning och begränsning av den öppenhet och tydlighet, som ursprungligen präglat interiörerna.

 

Kulturhuset får ny glasfasad

Den första stora åtgärden som utfördes i Kulturhuset var att byta nästan hela glasfasaden. De ursprungliga glasen, som utgjordes av tvåglas isolerrutor, hade uppnått sin maximala livslängd. Befintliga stålprofiler i oxiderad mässing märktes upp och återmonterades i befintliga lägen. Glasbytet föregicks av omfattande studier där ett antal våningshöga fasadprover studerades på plats med avseende på bland annat genomsiktlighet, speglingar och reflexer. Det slutgiltiga valet blev ett treglas järnfritt energiglas, vilket förbättrade fasadens u-värde drygt fyra gånger och även uppfyller dagens krav på personsäkerhet. Den nya fasadens genomsiktlighet blev också bättre än den ursprungliga, vilket ligger i linje med Peter Celsings vision om maximal öppenhet mot torget och mot staden.

 

Utrymme för förändring och utveckling i en kulturhistorisk miljö

I samband med renoveringen har ett flertal verksamheter utvecklats och byggts om. Exempel på detta är ett nytt Besökscenter i direkt anslutning från Sergels torg, med delvis förändrad planlösning och ny fast- och lös inredning. Även välbesökta Rum för barn har fått en uppdatering för att ge plats för fler barn och samtidigt förbättra arbetsmiljön för personalen. Kulturhuset och Teaterhuset är blåmärkta enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta och på väg att bli ett byggnadsminne. Det har därför varit kulturhistoriskt viktigt att bevara och återställa samtidigt som verksamheterna tillåtits att förändras och utvecklas, en tydlig intention som presenterades redan i Peter Celsings tävlingsförslag.

 

Färgsättning

En viktig del av husets ursprungliga gestaltning bygger på en varierad och kulört färgsättning. Ursprungligen användes en alkydoljefärg vilket gjorde det möjligt att uppnå ett väldigt högt glansvärde. Värdet av detta har gjort att vi under byggets gång haft ett nära samarbete med målarna och gjort tester med olika penselstrykningar för att kunna återställa dessa högblanka ytor i ursprungliga kulörer. I relation till detta har vi jobbat med tillägg som ger ett modernt intryck men förhåller sig till den ursprungliga färgpaletten.

 

Karaktärsskapande betongytor

I kontrast till de kulörta ytorna står den karaktäristiska betongen som genomsyrar hela huset. Genom åren har ett antal betongytor målats över med plastfärg, som nu delvis rengjorts och blästrats rena från färg. Efter prov med olika metoder valdes isblästring för att på skonsammaste sätt ta bort färgen utan att förvanska betongytan. Borrhål och märken, som gjorts under åren, har lämnats orörda som en del av husets historia.

 

Restaurering av befintlig konst

Till Kulturhuset och Teaterhuset hör flera platsspecifika konstverk som har renoverats, nytillverkats eller återmonterats. Olle Baertlings draperier, som har varit en del av hörsalen ända sedan Kulturhusets uppförande, har nytillverkats i sina klara kulörer. Draperiet tillverkades då och även denna gång av Handarbetets Vänner. Ett annat exempel är det keramiska verket ”Fragment av moder jord” av Rolf Blylods, som länge har varit nedmonterat och magasinerat. Det har nu plockats fram, restaurerats och åter fått en plats i Kulturhuset. Även flera skulpturer av Sivert Lindblom i förbindelsegången och en stuccolustro-vägg i tre plan av Ulrik Samuelsson utanför Stora scen har renoverats.

 

Detaljer som skapar helhet
Kulturhuset och Teaterhuset innehåller ett stort antal verksamheter och hyresgäster, vilket har gjort det viktigt att skapa ett sammanhållet uttryck. Ett nytt skyltprogram har tagits fram och utformats med material hämtade från huset. Ett 150-tal Celsingfåtöljer har renoverats och återställts till ursprungliga färgkombinationer för att åter placeras ut i publika ytor och runt om i verksamheterna. Även en ny papperskorg i blankpolerat, rostfritt stål har formgivits specifikt för husen.

Uppdrag: Ombyggnad, restaurering och inredning
Ursprungsarkitekt: Peter Celsing
Byggnadsår: 1974
Kulturklassning: Blåmärkt
Ombyggnadsår: 2016-2020
Bruttoarea: 72 000 m2
Team: Per Ahrbom, Pernilla Remröd, Julijana Nyhaga, Clara Lindencrona, Majid Fatemi Dodoran, Maria Angantyr, Emilia Öster, Annie Wallér, Johan Ekström, Johan Aspenberg, Oskar Nilsson, Gustaf Wirén
Kontaktperson: Per Ahrbom
Beställare: Stockholms stad, Fastighetskontoret / Kulturhuset Stadsteatern
Fotograf: Johan Eldrot