Kungl-myntet-1
Kungl-myntet-2

Kungliga Myntet

Samuel Owens mekaniska verkstad från början av 1800-talet kompletterades 1850 med nya byggnader av J.F. Åbom. Kungliga Myntverket flyttade in och producerade där alla svenska mynt ända fram till 1970-talet. Lokalerna stod tomma när A&P Arkitektkontor fick uppdraget att projektera en total ombyggnad. Byggnaden, som är Statligt byggnadsminne, var i ganska dåligt skick och det beslutades bland annat att gjuta ett helt nytt bjälklag för bottenvåningen. I uppdraget ingick även att omvandla råvinden till attraktiv kontorsyta.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor

Adress: Hantverkargatan 5

Uppdrag: Ombyggnad

Ursprungsarkitekt: Johan Fredrik Åbom

Byggnadsår: 1850

Kulturklassning: Byggnadsminne

Ansvarig: Gunnar Hellman

Handläggare: Paul Kvanta

Beställare: Vasakronan

______________________________________________________________________________________________________________________________________

AHRBOM & PARTNER  -  SKEPPSBRON 44  -  BOX 1251  -  11182 STOCKHOLM  -  TEL. 08-203550  -  EPOST@AOP.SE  -  WWW.AOP.SE