Kv-Diana_1
Kv-Diana_2
Kv-Diana_3

Kv Diana


Huset härstammar från 1600-talet och har byggts om och till många gånger under årens lopp. Det centrala trapphuset med sina kryssvalv är ett av Gamla Stans bäst bevarade. I entré och källarplan huserar den kända restaurangen Källaren Diana, resten av huset används som kontor.


Eftersom husets tekniska system blivit föråldrade ombads vi projektera för en ombyggnad. En särskild utmaning blev att förse den gamla, kulturskyddade (blåklassade) byggnaden med kyla. De två vindsvåningarna fick utöver nya installationer också helt ny planslösning.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Brunnsgränd

Uppdrag: Ombyggnad

Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum

Ombyggnadsår: 2005

Ansvarig: Per Ahrbom

Handläggare: Gunnar Hellman

Beställare: Gyllenforsen

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor