Fallbrickan_1
Fallbrickan_2
Fallbrickan_3

Kv. Fallbrickan, bostadshus i Rågsved


I projektet används den punkthustyp som kontoret tagit fram åt Stockholmshem men huset har modifierats efter rådande mark- och ljudförhållanden. I Kvistbrogatans fond placeras tre punkthus. Husen rymmer totalt 87 lägenheter med ett gruppboende insprängt i huset och en gemensam tvättstuga. Projektet genomförs som ett så kallat samverkansprojekt mellan Einar Mattson och Stockholmshem, i syfte att underlätta ett gott samarbetsklimat.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Kvistbrogatan 20-24

Uppdrag: Nybyggnad

Ansvarig: Anna Kolte

Handläggare: Anna Kolte

Beställare: Stockholmshem

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor