Gamen-11-1
Gamen-11_2

Kv. Gamen 11, Bostadshus på Åsögatan


Bostadshuset, som ligger med sin långsida mot Åsögatan, består av sju våningar plus inredd vind och rymmer ca sjuttio lägenheter, fördelade på 1 r.o.k. till 8 r.o.k. med betoning på 2:or och 4:or. Huset spänner över Söderledstunneln, vars överdäckning en gång i tiden dimensionerades för påbyggnad av bostadshus. Eftersom Åsögatan kom att bli betydligt smalare än man vid tiden för överdäckningen hade tänkt sig, hamnade förstärkningen fel i förhållande till framtida bebyggelse. Att lösa detta blev en av projektets stora utmaningar.


Huset har en kamplan – mot Åsögatan och Västgötagatan löper en slät stadsfasad, artikulerad av ett burspråkstema, mot Åsö torg är huset friare med kamarna skjutandes in på torget. Denna fasad är uppbruten av terrasseringar och balkonger.


Materialen är utvändigt puts, natursten i socklar och portomfattningar samt ek och rostfritt stål i entrépartierna. Trapphusen väggar har fått en s.k. Marlite-behandling vilket ger en stuckliknande yta.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Åsögatan / Västgötagatan

Uppdrag: Nybyggnad

Byggnadsår: 1998-2000

Ansvarig: Per Ahrbom

Handläggare: Gunnar Hellman

Beställare: Skanska

Projektledning: John-Erik Larsson

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor