Harholmen
Harholmen_2

Kv. Harholmen, bostadshus i Skärholmen

Projektet består av tre nya punkthus med totalt 84 lägenheter. Husen ligger högst upp på den så kallade Skärholmsterassen i en brant slänt vilket innebär 5 våningar från Ekholmsvägen  och ytterligare 3 souterängvåningar i slänten.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor

Adress: Ekholmsvägen 337-341

Uppdrag: Nybyggnad

Ansvarig: Anna Kolte

Handläggare: Anna Kolte

Beställare: Stockholmshem

______________________________________________________________________________________________________________________________________

AHRBOM & PARTNER  -  SKEPPSBRON 44  -  BOX 1251  -  11182 STOCKHOLM  -  TEL. 08-203550  -  EPOST@AOP.SE  -  WWW.AOP.SE