Harholmen
Harholmen_2

Kv. Harholmen, bostadshus i Skärholmen


Projektet består av tre nya punkthus med totalt 84 lägenheter. Husen ligger högst upp på den så kallade Skärholmsterassen i en brant slänt vilket innebär 5 våningar från Ekholmsvägen  och ytterligare 3 souterängvåningar i slänten.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Ekholmsvägen 337-341

Uppdrag: Nybyggnad

Ansvarig: Anna Kolte

Handläggare: Anna Kolte

Beställare: Stockholmshem

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor