Minnet_1
Minnet_2
Minnet_3
Minnet_4

Kv. Minnet, bostadshus i Mariehäll, Bromma


Nybyggnadsdelen av projektet omfattar två smalhus av den typ kontoret tidigare tagit fram åt Stockholmshem. Husen är tre till fyra våningar höga och rymmer sammanlagt 26 lägenheter. På platsen finns redan flerfamiljshus av varierande ålder. Den nya bebyggelsen sluter befintliga gårdsrum mot norr och utgör samtidigt en ljudbarriär mot Bällstavägen. Husen uppförs i massiv lättbetong som putsas utvändigt. Detaljer utvändigt av ek och granit.


De befintliga husen, två tegelhus och ett i ljus puts, har renoverats för att motsvara dagens krav på komfort. Tegelhusen har dessutom försetts med balkonger alternativt uteplats.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Klintbacken 2-8 (Nybyggnader), Klintbacken 1, Kratsbodavägen 32, Mariehällsvägen 1-3 (Ombyggnader)

Uppdrag: Om- och nybyggnad

Ansvarig: Nybyggnad: Staffan Bergrahm, Ombyggnad: Anna Kolte

Handläggare: Nybyggnad: Staffan Bergrahm, Ombyggnad: Erika Despres, Hans Annefelt

Beställare: Stockholmshem

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor