KvProppen_1
KvProppen_2
KvProppen_3
KvProppen_4
KvProppen_5
KvProppen_6
KvProppen_7
KvProppen_8
KvProppen_9
KvProppen_10

Kv. Proppen, Hammarby Sjöstad


Det ursprungliga huset byggdes i två etapper 1937 och 1946 och har därefter genomgått olika förändringar bl. a en partiell trevånings påbyggnad i slutet av 1990-talet. I samband därmed kortades huset tolv meter för att ge plats åt den nya Hammarby allé. Vårt uppdrag var att projektera en trevånings påbyggnad på den befintliga lågdelen mot Hammarby Allé, samt en ny vindsvåning över hela huset. Beställaren, såväl som Stadsbyggnadskontoret, önskade att uttrycket skulle vara samtida för att man på så vis ska kunna avläsa olika epoker i huset. Den nya påbyggnaden är utförd som en elementbyggd dubbelskalsfasad där ett antal element skjuter ut för att ge fasaden dynamik. Fasaden är byggd och monterad av Flexfasader/Örebro. Vi har även projekterat omgestaltning och renovering av befintliga fasader. I samma kvarter har Einar Mattsson uppfört ett bostadshus. För interiör gestaltning har Claes Dahlgren Arkitektkontor svarat.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Textilvägen/Hammarby allé

Uppdrag: Om- och tillbyggnad

Byggnadsår: 1937, 1946

Ombyggnadsår: 2006-2007

Ansvarig: Per Ahrbom / Anna Kolte

Handläggare: Paul Kvanta

Beställare: Ljungberggruppen, Carola Lavén

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor