SVB-turist-01
SVB-turist-02
SVB-turist-03
SVB-turist-04

Kv. Uggleborg Stockholm Tourist Center


Uppdraget innebar att i en befintlig spatiös butikslokal på Vasagatan, mitt emot Centralstationen inrymma Stockholm nya turistbyrå som flyttade från sitt tidigare läge i Kungsträdgården.
I uppdraget ingick att skapa en ny tillgänglig entré, ett generellt luftigt rum som skulle gå att använda flexibelt för olika typer av utställningar, nya kontorsarbetsplatser och övriga personalutrymmen med förråd. Kontorsarbetsplatserna placerades på en entresol med möjlig överblick ut i lokalen.
Alla installationer placerades osynligt ovan ett vitmålat nätundertak. I undertaket integrerades allmänljus och kontaktskenor för fri placering av spotar.


För inredningen svarde Jan Ytterborn på Spacewalk.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Vasagatan 14

Uppdrag: Ombyggnad

Ursprungsarkitekt: Ivar Tengbom

Byggnadsår: 1934

Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum

Ombyggnadsår: 2010

Ansvarig: Anna Kolte

Handläggare: Anna Kolte

Beställare: Vasakronan / Göran Kölgren och Tobias Edberg

Hyresgäst: Stockholm Tourist Center

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor