Lava_1
Lava_2
Lava_3
Lava_4
Lava_5
Lava_6
Lava_7
Lava_8

Lava Bibliotek & Verkstad – Kulturhuset


De lokaler som idag benämns våning 1 i västra Kulturhuset disponerades under tiden då byggnaden fungerade som riksdagshus som festvåning och gästmatsalar. Vid ombyggnaden 1990 gjordes lokalerna om till teaterlokaler, som under senare tid gått under namnet Bryggan. Dessa lokaler har nu blivit Kulturhusets ungdomsverksamhet Lavas nya hem. Projektet har omfattat ombyggnad såväl som inredning av Lavas nya lokaler som vänder sig till ungdomar mellan 14 och 20 år.


Uppdraget innehåller fast och lös inredning, belysning, färgsättning, skyltning mm. I den tidigare teaterlokalen var fasaden mot Sergels torg förbyggd. Detta har nu att ändras så att större delen av Lavas lokaler glasats upp mot torget. Därmed syns verksamheten utifrån och lockar ständigt in nya besökare. Genom att entrén till Lava nu också breder ut sig på balkongen i Kulturhusets stora entréhall får verksamheten även här en god annonsering.
Det nya Lava har en helt ny inriktning med delvis nya verksamheter såsom bibliotek med texten i fokus. Känslan av bibliotek och funktionen av verkstad uppmanar till kreativitet och formar det nya Lava. När nu det nya Lava synliggörs mot Sergels torg och staden så fullföljs också även i denna del av huset den ursprungliga idén om det ”öppna huset” där människor och händelser projiceras mot muren ”bildskärmen”. Det öppna huset, öppet alltid och för alla!
Adress: Sergels torg

Uppdrag: Ombyggnad

Ursprungsarkitekt: Peter Celsing

Byggnadsår: 1974

Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum

Ombyggnadsår: 2014

Lokalarea: 350 kvm

Ansvarig: Per Ahrbom

Handläggare: Clara Lindencrona

Beställare: Stockholms stad - Fastighetskontoret

Hyresgäst: Kulturhuset/Benny Fredriksson, Helena Gomér

Foto: Nina Broberg