KTH-43-35_1
KTH-43-35_2
KTH-43-35_3

Material- och Byggvetenskap – KTH Hus 43:35


Byggnad 43:35 byggdes 1967 för Bergsvetenskap och kallades för ”Bergs”. Arkitekt var Gunnar Henriksson.
Huset består av fyra delar:
K, kontorshuset, en smal huskropp med fem våningar längs Brinellvägen.
R, ritsalsdelen med tre st. hörsalar med sex ovanliggande ritsalar med överljus.
L, laboratoriehuset med tre st. labbhallar med basilkaform.
M, mellandelen med huvudentré, verkstäder, förråd och överljusbelysta rum med varierande innehåll.


Byggnaden har fått en fjärde hall på en av gårdarna 1987, nya fläktrum på taket och olika former av gasdepåer. I övrigt är det endast smärre förändringar som gjorts sen huset byggdes.


Huset hyser idag institutionen för Materialvetenskap (M). Byggnaden är dock idag inte fullt utnyttjad och tanken är att genom ombyggnad ge plats för ytterligare en brukare – institutionen för Byggvetenskap (B).
För att göra detta möjligt byggs två av de stora labbhallarna om till kontor. Detta sker genom att bygga två nya bjälklag och ge plats för drygt sextio nya kontorsrum på plan 2 och 3.
I plan 1 förläggs mindre labblokaler.
Huvudentrén med adress Brinellvägen 23 får studentexpeditioner utrymmen och allmänna utrymmen med undervisningslokaler. Här ligger även M:s sektionslokal.
Trots att M och B tillhör olika skolor, finns förhoppning att samlokaliseringen i 43:35 ska ge upphov till intressanta synergieffekter.


Huset tillhör en tradition ända från 1917 med äkta material, men här i 60-talets brutalism. Betong- och tegelväggar målades vita, med en omålad sockel, för att göra interiören lite ”lättare” att trivas i. Vi arbetar vidare i denna anda. De nya kontorshallarna blir i häg gra uppglasade för så mycket ljus som möjligt ska tillföras arbetsplatserna.
Staffan Nilsson, antikvarie, har tagit fram en byggnadshistorisk utredning och en antikvarisk konsekvensbeskrivning, där han värnar om vissa tidstypiska material som bör sparas ex.v. Klinker och asfaltplattor. Undertaksskivor av korrugerad, slitsad eternit går, tyvärr, av miljöskäl inte att bevara.


Parallellt med byggnadsprojekteringen har KTH anlitat Skala arkitekter/Lasse Pettersson som har inventerat och tagit fram möblerade layouter för verksamheten.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Brinellvägen 23

Uppdrag: Ombyggnad

Ursprungsarkitekt: Gunnar Henriksson

Byggnadsår: 1967

Kulturklassning: Grönklassat enligt Stockholms Stadsmuseum

Ombyggnadsår: 2009-

Ansvarig: Bosse Ericson

Handläggare: Staffan Bergrahm

Beställare: Akademiska Hus

Projektledning: WSP

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor