Vi arbetar med nybyggande i alla skeden, från tidiga utredningsskisser till detaljprojektering och uppföljning. Vi har stor erfarenhet av arbete i känsliga miljöer, som exempelvis kulturminnesmärkta områden eller i anslutning till nationalstadspark.


I våra nybyggnadsprojekt arbetar vi alltid med en hög hållbarhetsambition. Vårt största miljöklassificerade projekt hittills invigdes i september 2015 i Uppsala: För Sveriges lantbruksuniversitet har vi ritat ett nytt kvarter – Ulls hus – där entrébyggnaden i sex våningar är uppförd i klimatneutralt massivträ.


Vi arbetar även som rådgivande arkitekter i tidiga skeden och hjälper våra beställare med förberedande programskrivning, juryarbete och utvärdering av arkitekttävlingar och parallella uppdrag.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

AHRBOM & PARTNER  -  SKEPPSBRON 44  -  BOX 1251  -  11182 STOCKHOLM  -  TEL. 08-203550  -  EPOST@AOP.SE  -  WWW.AOP.SE