Vi har stor kompetens inom komplexa ombyggnadsprojekt och arbetar med allt från varsam anpassning av kulturminnesmärkta byggnader i centrala Stockholm till tekniktunga omvandlingar av universitetscampus.


Vi har även stor erfarenhet av att anpassa befintliga lokaler till nya energikrav och arbetar exempelvis med Svensk Miljöbyggnad, Sunda hus, BREEAM och andra klassificeringsverktyg för grönt byggande.