Familjebostäder kontor

Familjebostäders nya kontor har gestaltats utifrån medarbetarnas behov och blivit en öppen, trivsam och funktionell miljö präglad av grönska och konst.

Nytt platskontor

Det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder utvecklar sina arbetssätt, rutiner och lokaler för att bättre stötta verksamheten och spegla det moderna fastighetsbolag de är idag. I det kontinuerliga förändringsarbetet har vi hjälpt dem att utveckla platskontoret på Södermalm där vårt uppdrag framför allt har handlat om att skapa en arbetsmiljö med bättre funktion och högre trivsel för medarbetarna.

Rymd och dagsljus

I den inledande fasen av projektet ringade vi tillsammans med Familjebostäder in behov, önskemål och förväntningar. Eftersom lokalens konstruktion och bärande delar i hög utsträckning styrde hur den kunde utformas, blev utmaningen för oss att utifrån de givna förutsättningarna skapa mesta möjliga rymd, dagsljus och flexibilitet.

I och med lokalens souterrängläge är dagsljuset begränsat och det har varit angeläget att på bästa sätt ta hand om det ljus som faller in. De tidigare nedpendlade akustikundertaken skymde delar av de högt sittande fönstren. Akustiken är nu istället omhändertagen av absorbenter fästa direkt mot undersida bjälklag. Utöver den större rymd detta medför tillåts nu dagsljuset strömma in från fria fönsterytor och nå längre in på kontorsplanen. För att uppnå större öppenhet och överblick har flera äldre väggpartier som gjorde lokalen trång och svårmöblerad rensats bort. Familjebostäders arbetssätt stöttas idag bättre av öppna ytor som uppmuntrar till samarbete och spontana möten. De samtals- och tysta rum som ändå behövs har kunnat nyttja befintliga väggar som då också uppdaterats utifrån dagens ljudkrav.

Öppenhet, grönska och konst

På grund av eftersatt underhåll behövde alla installationer och mycket av den befintliga inredningen bytas ut. Alla nya produkter har valts utifrån sina miljöegenskaper och är godkända enligt byggvarubedömningen. Kontorsrum, pentry, mötesrum och omklädningsrum har fått ny belysning, inredning och färgsättning. Utöver fast och lös inredning har projektet även omfattat inventering och placering av konst, textilier och växter. Familjebostäders nya kontor har gestaltats utifrån medarbetarnas behov och blivit en öppen, trivsam och funktionell miljö präglad av grönska och konst.

Uppdrag
Ombyggnad och inredning
Adress
Fatbursgatan 12, Stockholm
Status
Färdigställt

Ombyggnadsår
2021-2022
Bruttoarea
364 m²
Team
Annie Wallér, Amanda Åberg, Katarina Fejes, Julijana Nyhaga

Kontaktperson
Annie Wallér
Beställare
Familjebostäder
Fotograf
Johan Eldrot