Rosenbad

Sedan 2018 pågår en omfattande renovering av regeringskvarteret Rosenbad i centrala Stockholm. Som ansvariga arkitekter har Ahrbom & Partner utvecklat projektet i nära samverkan med Statens fastighetsverk och Regeringskansliet genom en fullständig projektering till ett pågående utförande.

Kvarteret Rosenbad

Kv. Rosenbad är beläget på Norrmalm i centrala
Stockholm och utgör ett av Stockholms tio regeringskvarter. Det byggnadsminnesmärkta kvarteret består av fyra byggnader som alla uppfördes omkring 1900. Sedan 1981 har byggnaderna varit säte för Sveriges regering.

Central trapphuslösning kopplar samman kvarteret

De fyra sammanslagna byggnaderna, som tidigare hade helt olika förutsättningar, är nu sammanvävda till en helhet i samklang med de enastående kulturvärdena. En stor utmaning har varit att med respekt för byggnadsminnet hantera komplexa krav från verksamheten, där framför allt säkerhetsaspekten krävt kreativa och okonventionella lösningar. Projektets övergripande restaurerings- och formgivningsidé har funnits med i arbetet ända sedan 2009. Konceptet innebär att delar av ett gårdshus rivits, vilket ger möjlighet att åstadkomma ett helt nytt trapphus i kvarterets mitt och därmed skapa en ny logistik och mer naturliga flöden genom byggnaderna. I och med det nya trapphuset har också tillgänglighet och orienterbarhet förbättrats markant.

Bevarande av värdefulla originalkvaliteter

Med nya entréer och god användning av de gamla bankhallarna och restaurangmiljöerna från förra seklets första år knyter det snart färdigställda projektet samman flödet av människor och funktioner som samsas i kvarteret. En viktig del av projektet har varit av att implementera nya tekniska system i de kulturhistoriskt mycket värdefulla byggnaderna. 

Uppdrag
Ombyggnad, restaurering
Adress
Rosenbad, Stockholm
Status
Pågående
Ursprungsarkitekt
Aron Johansson, Gustaf Wickman, Ferdinand Boberg
Byggnadsår
Ca 1900
Kulturklassning
Statligt byggnadsminne

Team
Gunnar Hellman, Ola Boman, Vanessa Flavet, Paul Kvanta, Clara Lindencrona, Klara Jonsson, Johan Törner, Sara Eldrot, Amanda Edling, Oscar Gullberg, Jenny Wahlgren, Erik Brandhorst, Mikael Buddgård, Elin Svensson, Christian Eriksson, Katarina Fejes, Magnus Gabrielsson, Henric Hammarslätt, Karl Jacobsson, Helena Lybing, Jakob Ryngen, Adam Söderblom, Maria Theofanous, Gustaf Wirén, Olle Bywall
Kontaktperson
Gunnar Hellman

Beställare
Statens fastighetsverk
Fotograf
Bild 1: Åke E:son Lindman
Bild 2: Johan Eldrot
Bild 3: Melker Dahlstrand
Visualiseringar
Mats Holmberg