Skrapan skybar

På toppen av Paul Hedqvists 50-talsikon “Skatteskrapan” har Ahrbom & Partner ritat en tillbyggnad med en unik utsikt över Stockholm.

Glaslåda med rundhorisontutsikt

”Skrapan” rymmer ett antal olika projekt; ny galleria, kontor, studentbostäder, bostäder, restaurang och skybar. Paul Hedqvists 50-talsanläggning har kompletterats med ett bostads/affärshus söder om Skrapan, en ny entrébyggnad i glas mot Götgatan, samt en skybar högst upp.

Skybarens glaslåda ovanpå Skrapan är en för Stockholm unik plats med en rundhorisontsutsikt över hela staden. Baren står i förbindelse med en liten restaurang på näst översta våningen, en inglasning av den tidigare loggian mot öster och Götgatan.

Det fanns en stark ambition att i projektet kunna skapa ett rum som kunde ge alla Stockholmare möjligheten att uppleva den enastående utsikten från toppen, och därmed också visa på de kvaliteter huset alltid haft, men inte alltid fått uppskattning för.

Uppdrag
Om- och tillbyggnad
Adress
Götgatan 78
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Paul Hedqvist

Byggnadsår
1959
Kulturklassning
Grönklassat
Ombyggnadsår
2007
Team
Per Ahrbom, Pia Ölvebro, Moulienne Giesecke

Kontaktperson
Per Ahrbom
Beställare
Ombyggnad: Svenska Bostäder.
Inredning: Niklas Ahlbom
Fotograf
Christian Saltas, Åke E:son Lindman