T30, Urban Escape

Fastigheten Trollhättan 30 är en del av ett ambitiöst och genomgripande stadsomvandlingsprojekt som tar ett helhetsgrepp om kvarteret mellan Regeringsgatan och Brunkebergstorg i Stockholm.

Ett rikare stadsliv

Trollhättan 30 har ett enastående läge i centrala Stockholm, i korsningen mellan Hamngatan och Regeringsgatan, mittemellan Sergels Torg och Kungsträdgården. Projektet är resultatet av ett önskemål om ett bredare utbud av funktioner, än vad kvarteret tidigare förmådde. En viktig ambition är att öppna upp kvarteret och skapa fler förbindelser för att på så vis bidra till ett mer levande och tryggare stadsliv, samt att skapa en mer välkomnande byggnad som bjuder in staden och bidrar till att transformera Regeringsgatan till ett mer aktivt och intressant gaturum.

Vinterträdgårdar samlar husets invånare

Byggnaden består av tre affärsvåningar närmast gatan och däröver åtta våningar med kontor. Djupt inskjutna i huskroppen och i direkt kontakt med Regeringsgatan ligger två stora vinterträdgårdar, öppna i elva plan, med träd i olika storlekar placerade på invändiga balkonger på samtliga plan. Vinterträdgårdarna blir de samlande naven för husets invånare och en attraktion även för den omgivande staden. Byggnaden drar sig tillbaka från gatuliv i de övre våningarna, vilket medger stora planterade utomhusterrasser, samt bidrar till att bryta ner skalan.

Samarbete med Lundgaard & Tranberg

Projektet är ursprungligen resultatet av en inbjuden tävling, som vanns av det danska arkitektkontoret Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Till och med systemhandling drevs projektet i samarbete mellan Lundgaard & Tranberg och Ahrbom & Partner, men från och med bygghandlingsskedet har Ahrbom & Partner av Lundgaard & Tranberg samt beställaren AMF fått eget förtroende att föra projektet i mål. Galleriastråkens gestaltning togs fram i samarbete med ElinderSten Arkitekter.

Adress
Hamngatan/Regeringsgatan
Uppdrag
Nybyggnad
Status
Färdigställt
Byggnadsår
2016-2019
Bruttoarea
44 000 m2
Miljöcertifiering
LEED Platinum

Team
Sverige: Per Ahrbom, Pär Ahlbom,
Paul Kvanta, Mårten Juvander, Scott Danielson, Semina Papadopoulou, Amanda Edling, Ulrik Blomquist, Erik Brandhorst, Katarina Fejes, Vanessa Flavet, Rabi Hanon, Ryan Kohn, Anna Leskaroski, Ulrika Luthman, Oskar Nilsson, Jonas Prenner, Jakob Ryngen, Karin Rönner, Gabriela von Schenck, Elin Svensson, Maria Theofanous, Johan Törner, Annie Wallér, Beatriz Bandeira
Danmark: Lene Tranberg, Henrik Schmidt, Robert Janson, Phil Höyer Thielst, Khadidja Monica Ouis, Anders Liisberg, Benjamin

Ter-Borch

Kontaktperson
Paul Kvanta
Beställare
AMF/Niklas Haglund, Skanska/Jonas Kiwi
Projektledning
Skanska/Jan Östberg
Fotograf
Johan Eldrot