Trappan kulturhus

Backström & Reinius 50-talsikon Trappan i Vällingby har med varsam hand renoverats och återfått sin högkvalitativa prägel.
Ahrbom & Partner har ansvarat för både ombyggnad och inredning.

Trappan i ABC-staden

Medborgarhuset Trappan i Vällingby centrum är en unik byggnad som tillsammans med biograf Fontänen, Vällingehus, St. Tomas Kyrkan och den omsorgsfullt utformade torgytan med dess fontäner, cirkelformade markanläggning och karaktäristiska armaturen framstår som sinnebilden av 50-talet. Den ideala förorten, ABC-staden Vällingby.

Utveckling med fokus på bevarande

Trappan är en byggnad som symboliserar folkhemmet och tron på folkbildning. Planlösningen i huset är lika enkel som genial med fyra likartade våningar som trappar sig från det nedre stora Vällingby torg till det övre lilla torget där även biblioteket och ungdomsgården är lokaliserade. Den stora utmaningen i projektet har varit att lösa tillgängligheten genom en ny hiss, förnya alla tekniska system och anpassa huset till vår tid utan att påverka på byggnadens ursprungliga kvaliteter. Projektet har genomförts i nära samarbete med Stadsmuseet.

Ombyggnad och inredning

Ahrbom & Partner har varit både arkitekt för ombyggnaden och inredningarkitekt för den nya hyresgästen Kulturhuset Stadsteatern, som bedriver verksamhet inom scenkonst med fokus på teater och dans. De delar lokalen med Medborgarhusföreningen Trappan som bland annat anordnar föreläsningar, viscaféer, spelningar, barnprogram, utställningar, kurser och cirklar.

Helgoprisnominerat 2018

Projektet nominerades till Statens fastighetsverks arkitekturpris Helgopriset 2018. Priset delas ut till en arkitektoniskt förtjänstfull restaurering, komplettering, ombyggnad och/eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk, där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en god helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde.

Nomineringsmotiveringen:

”Kulturhuset Trappan i Vällingby centrum har varsamt och med sträng ekonomi restaurerats så att dess ursprungliga kvaliteter åter blivit synliga. Stor vikt har lagts vid att återupprätta själv trappan som husets huvudaxel och grundidé. Trappans nya glasparti har tillverkats efter originalritningarna. Ett restaureringsarbete av denna art handlar mycket om att frilägga och städa bort senare tiders tillägg, men också om att inpassa luftakanaler, rör och hiss som inte konkurrerar med huvudvärdena. En besökare av idag kan inte ana vilken möda som lagts ned. Processen där alla intressenter har varit delaktiga har fått ett lyckosamt resultat. Med tillsynes enkla medel har kulturhuset Trappan återtagit sin viktiga plats i Vällingbys kommersiella centrum.”

Adress
Vällingbyplan 9
Uppdrag
Ombyggnad och inredning
Status
Färdigställt
Byggnadsår
1956
Ursprungsarkitekt
Backström och Reinius

Kulturklassning
Blåmärkt
Ombyggnadsår
2016
Team
Anna Kolte, Clara Lindencrona,
Maria Angantyr
Kontaktperson
Maria Angantyr

Beställare
Ombyggnad: Svenska Bostäder
Inredning: Kulturhuset Stadsteatern
Hyresgäst
Kulturhuset Stadsteatern
Utmärkelser
Nominerat till Helgopriset 2018
Fotograf
Nina Broberg