Stadsmuseet_Sodra_Stadshuset_Forstudie_1
Stadsmuseet_Sodra_Stadshuset_Forstudie_2
Stadsmuseet_Sodra_Stadshuset_Forstudie_3

Södra Stadshuset, Stockholms Stadsmuseum


Södra Stadshuset uppfördes under 1600-talets senare del och har sedan 1931 Stockholms Stadsmuseum som hyresgäst.


Förstudien visar hur Stockholms stadsmuseum kan se ut i ett framtida och ombyggt Slussen. Förslagets huvudpunkter är att förbättra och tydliggöra entrésituationen till museet och restaurangen och att inrymma eller bygga till en ny utställningshall, en ny foajé och en ny hörsal i byggnaden. Förslaget redovisar även en tänkt disposition av museets ytor för de olika verksamheterna samt en total invändig upprustning för att åstadkomma en modern och funktionell arbetsmiljö och ändamålsenliga publika utrymmen.


Två glasade entrébyggnader byggs på Ryssgården för att förbättra och synliggöra entréerna till museet och restaurangen med nya trappor och hissar som leder ned till museet där reception, kapprum och toaletter finns och restaurangen som får en ny separat och tillgänglighetsanpassad entré.


En ny flexibel utställningshall för tillfälliga utställningar placeras under Ryssgården. Hallen får en ny hög takhöjd, nya stora glaspartier ut mot museets gård och skall enkelt kunna göras om för olika utställningar och ändamål samt även kunna nyttjas för externa arrangemang.


En ny hörsal med ca 300 platser föreslås under museets gård tänkt för museets olika verksamheter t.ex. föreläsningar, film eller teater men kan även nyttjas för externa arrangemang.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDFAdress: Peter Myndes Backe/Götgatan

Uppdrag: Förstudie

Ursprungsarkitekt: Nicodemus Tessin d ä

Byggnadsår: 1600-talets senare del

Kulturklassning: Byggnadsminne

Ombyggnadsår: 2010

Bruttoarea: 7200m² + ca 800m² tillkommande area

Ansvarig: Per Ahrbom

Handläggare: Johan Ahnborg

Beställare: Kulturförvaltningen, Berit Svedberg

Hyresgäst: Stockholms Stadsmuseum, A-C Backlund

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor