Sparreska palatset_1
Sparreska palatset_2
Sparreska palatset_3
Sparreska palatset_4
Sparreska palatset_5
Sparreska palatset_6

Sparreska Palatset & Kammarrättens Hus


Sparreska Palatset från 1600-talet och Kammarrättens Hus från 1806 är idag hemvist för Kammarrätten. De bägge byggnaderna genomgick under 1970-talet en genomgripande upprustning och ombyggnad. Som grund för arbetet har legat studier av byggnadshistorisk rapport från Stadsmuseet och vårdprogram från SFV, samt förstudier av tillgänglighet.


På grund av strategiska skäl har Domstolsverket beslutat att flytta Kammarrätten till Gamla Riksdagshuset, där en del av Kammarrätten redan finns idag. När husen tomställs kommer de att byggas om för Regeringsrätten..


Regeringsrätten sitter idag med sitt kansli och personal i Gamla Riksdagshuset och 19 regeringsråd i Stenbockska palatset. Alla dessa ska i framtiden rymmas i Sparreska Palatset och Kammarrättens hus. Dessa två hus kommer att betraktas som en byggnad, var och ett restaureras efter sina förutsättningar. För att lösa höjdskillnader och samband mellan de två husen bygger också en ny hiss och trappa i vinkeln mellan husen.


Byggnaderna har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde och är statliga byggnadsminnen från år 1935. Vår ambition är att nödvändiga yttre tillägg utformas på ett sätt att de smälter in i den helhet som finns idag. Husen kommer fortsättningsvis att behålla sin karaktär. Invändigt finns många skyddsvärda interiörer som bevaras. Moderna tillägg som brandavgränsande partier, nya kontorsrumsväggar, hissar, pentry, toaletter och fast inredning ges ett samtida uttryck.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Birger Jarls Torg, Riddarholmen Stockholm

Uppdrag: Ombyggnad och restaurering

Byggnadsår: 1600-talet & 1806

Kulturklassning: Byggnadsminne

Ombyggnadsår: 2009-2012

Bruttoarea: ca 5000m²

Ansvarig: Bosse Ericson

Handläggare: Johan Ahnborg

Beställare: Statens Fastighetsverk, Lisbeth Söderhäll

Hyresgäst: Regeringsrätten / Domstolsverket

Projektledning: Projektledarhuset, Bo Beutler

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor