Stadsmuseet_1
Stadsmuseet_2
Stadsmuseet_3
Stadsmuseet_4
Stadsmuseet_5
Stadsmuseet_6
Stadsmuseet_7
Stadsmuseet_8
Stadsmuseet_9
Stadsmuseet_10
Stadsmuseet_11
Stadsmuseet_12

Stadsmuseet


Bakgrund
Stadsmuseet i Stockholm är inrymt i Södra Stadshuset, en byggnad från sent 1600-tal som anses vara ett av Stockholms bäst bevarade 1600-talspalats. Både Nicodemus Tessin d.ä. och d.y. står som arkitekter bakom denna praktfulla byggnad, som uppfördes som generalfaktorikontor (centrum för Stockholms utrikeshandel) men som 1676 blev stadshus. Under årens lopp har sedan en mängd vitt skilda verksamheter varit aktiva i byggnaden. I huset har funnits allt från domstolssalar, stadshuskällare, anatomisk teater och skola till katolsk kyrka och tvättinrättning.


Byggnaden, som från början hade sjötomt, kom senare att begravas till häften i och med järnvägens och tunnelbanans tillkomst, vilket innebar att gatunivån kring huset höjdes.Stadsmuseet etablerades under 1930-talet och flyttade då in i byggnaden. Museets uppdrag syftar till att bevara och visa upp föremål, konst, foton och arkivmaterial som skildrar Stockholm och stockholmarna genom tiderna.


Renovering och ökad utställningsyta
Projektet bestod av att renovera hela byggnaden med det övergripande målet att utöka utställningsytan för att ge möjlighet att ta emot fler besökare. För att frigöra yta flyttades kontorsplatser för Stadsmuseets andra verksamheter till lokaler i Frihamnen. Vårt uppdrag utgjordes av att rita samtlig fast och lös inredning till Stadsmuseets olika verksamheter samt färgsätta alla rum och snickerier. Projektet bestod av fyra delar: Faktarum och pedagogisk verksamhet, publika ytor med butik, hörsal, garderob, trapphus och gallerier samt kontor och montrar för utställningsytorna.


Målet med inredningen har varit att tydliggöra, tillgängliggöra och inspirera besökaren genom ett flexibelt och långsiktigt koncept som involverar alla sinnen. Inredningen speglar också verksamheten vad gäller arbetssätt, funktioner, ergonomi, ljudnivåer, belysning och trivsel. Inredningen ska framhäva byggnadens vackra och välbevarade arkitektur. Museets föremål, konst, foton, arkivmaterial och stockholmsberättelser ska genomsyra alla delar av huset. En genomgripande tanke har varit att samtida tillägg i inredningen ska våga ta plats med sin färg och form men alltid ha en tydlig distans till byggnaden.


Specialritad inredning
För att uppfylla alla behov som framkom i programprocessen har inredningen till stor del ritats specifikt till Stadsmuseet. I faktarummet, nu kallat ”salongen”, har vi ritat alla bokhyllor med integrerade montrar, besöksdator, en separat utställningsmöbel med monterskåp och glasade lådor för utställning av objekt samt specialanpassade hyllor för kontorsplatser och en gradäng för skolklasser. I projektets inledande skede inventerade vi samtliga möbler för att i största möjliga utsträckning kunna återanvända dessa. Där detta inte var möjligt har vi valt möbler som vi tror ska tåla tidens tand både vad gäller formgivning och materiell kvalité.


Butiksinredningen är ritat specifikt för museet. Den långa hyllväggen innehåller förutom hyllor med infällda montrar, förvaring, anslagsyta, blädderställ för affisher och displayställ för vykort även en integrerad ventilation. Butikspodier har integrerad display och förvaring. Som en förlängning av butiksinredningen följer besöksskåpen.


Hörsalen har fått en mycket lätt och flexibel möblering och med anknytning till husets tidsålder har principen varit att möbler ska vara målade eller betsade och inte trärena. Längst fram i hörsalen finns en AV-möbel med integrerad utdragbar scen och plats för rack. Filmduken är dold och när den inte används framträder en textil väv med en reproduktion av Swiddes gravyr Suecia antiqua hodierna från 1691, föreställande byggnaden i genomskärning. Denna möbel har också en upplyst monter med mässingsram för att kunna visa föremål ur samlingarna.


I det centrala huvudtrapphuset, som väver samman muséets olika delar, har vi formgett en serie bänkar och bord. Möblerna är inspirerade av äldre tiders fästmanssoffor och besökare ges möjlighet att sitta tillsammans eller enskilt och beskåda trapphuset åt ena hållet eller att blicka ut över Saltsjön åt det andra hållet. Kontorsytorna är planerade i samråd med personal för att på bästa sätt stödja och spegla verksamheten vad gäller arbetssätt, funktioner, ergonomi, ljudnivåer, belysning och trivsel.

Utställningssalarna hålls samman genom en textilmatta i en och samma kulör. Färgsättning på väggar är däremot varierad för att skapa en sinnrik resa genom tiden. Väggarna har fyra olika grundkulörer i vardera tre valörer med inspiration hämtad från äldre tiders pigment och husets historia.


Prisad tillgänglighet
I december 2019 tilldelades Stadsmuseet S:t Julianpriset i kategorin fysisk tillgänglighet. Motiveringen löd: Efter fyra års renovering av ett museum beläget i en fastighet från 1680 är tillgängligheten i det närmaste total. Olika typer av anpassningar har planerats in i både verksamhet och lokaler, för att nå hög tillgänglighet för alla målgrupper. Barn ska få leka, äldre få minnas och alla ska få möjlighet att lära – på sitt sätt – om Stockholms historia.Adress: Ryssgården, Stockholm

Uppdrag: Fast och lös inredning. Färgsättning.

Ursprungsarkitekt: Nicodemus Tessin d.ä. och Nicodemus Tessin d.y.

Byggnadsår: 1664-85

Kulturklassning: Byggnadsminne

Ombyggnadsår: 2014-19

Lokalarea: ca 3000 m²

Ansvarig: Per Ahrbom. Inreding: Maria Angantyr och Clara Lindencrona

Beställare: Kulturförvaltningen, Stockholms stad, Ann-Charlotte Backlund

Hyresgäst: Stadsmuseet

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor