Stadsbiblioteket-1
Stadsbiblioteket-2
Stadsbiblioteket-3
Stadsbiblioteket-4

Stockholms Stadsbibliotek


Beställaren önskade en delvis ny disposition av bibliotekets centrala rum. Drygt sjuttio år efter byggnadens färdigställande finns inte längre något behov av den ”diskreta övervakning” som den ursprungliga, centralt placerade disken skulle ombesörja. Besökaren ska istället mötas av en öppnare attityd. Detta får sitt fysiska uttryck i rotundans decentraliserade plan, där besökaren får ta över centrum. Projektet har genomförts i samarbete med Arkitekturmuseet och Stockholms stadsmuseum.


Materialen i den nya inredningen är, liksom i originalinredningen, mahogny, linoleum, mässing, glas och läder.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Odengatan 63

Uppdrag: Inredning

Ursprungsarkitekt: Gunnar Asplund

Byggnadsår: 1928

Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum

Ombyggnadsår: 2003

Ansvarig: Per Ahrbom

Inredning: Josefin Backman

Beställare: Stockholms Stadsbibliotek

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor