Sodra-huset-1
Sodra-huset-2

SU – Södra huset, Frescati C5D5


Lågdelens översta våning, husdel C5 och D5 har sagts upp av biblioteket och har stått tomt. På uppdrag av Universitetet har vi ritat en programskiss, bygghandlingar och inredning för IT Media med ca 90 medarbetare.


Vår metafor för projektet var rummet som en stad, där storrummet kompletterades med ett antal resursrum, som byggnader längs Biblioteksgatan och Parkgatan. I centrum ligger det stora pausrummet med pentryn mm.


Färgsättningen utgick från de två signalfärgerna för husdelarna C och D, orange och grönt, i övrigt vitt och grått. För att få en rimlig akustisk miljö har taket försetts med absorbenter mellan de synliga TT-kassetterna och golvet med textilgolv i plattor.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Frescati

Uppdrag: Ombyggnad

Ursprungsarkitekt: David Helldén

Byggnadsår: 1971

Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum

Ombyggnadsår: 2011

Bruttoarea: 1200m²

Ansvarig: Bosse Ericson

Handläggare: Clara Lindencrona

Inredning: Clara Lindencrona

Beställare: Akademiska Hus/Stockholms Universitet/Jana Roeznieks

Hyresgäst: Stockholms Universitet/Lotta Ungerth

Projektledning: TIBI/Per Eriksson

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor