PekingVard_1
PekingVard_2
PekingVard_3
PekingVard_4

Svenska Ambassaden i Peking – vårdprogram


1965 upplät den kinesiska staten en 12.000 m² stor tomt till den svenska staten för uppförandet av en ny svensk ambassadsbyggnad i Peking. Uppdraget gick till arkitekt Nils Ahrbom som också var den som valde ut tomten i San Li Tun, ett av två områden som avsatts för utländska beskickningar. Ambassaden var den första utländska ambassaden i det nya området som byggdes efter eget program och stod färdig 1971. Trädgården ritades av arkitekt Jan Gezelius.


Anläggningen är en sammanhållen rektangulär enhet med låga tegelbyggnader och murar grupperade i en lummig parkanläggning med tydlig prägel av både den klassiska kinesiska hutongtraditionen och svensk 60-talsarkitektur. Vårdrogrammet för anläggningen togs fram 2009 och följer innehållsförteckning för Vårdprogram, inrikes byggnader, statliga byggnadsminnen enligt SFV:s styrande dokument 2008-05-19.


Programmet innehåller baskunskap om anläggningen, byggnaderna och marken. Det innehåller även en kulturhistorisk värdebeskrivning samt anger målen för det långsiktiga förvaltningsarbetet och ska vara till hjälp för förvaltningspersonalen såväl vid stora förändringar som i det kontinuerliga drifts- och underhållsarbetet.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Dongzhimenwaj Dajie 3, San Li Tun

Uppdrag: Vårdprogram

Ursprungsarkitekt: Nils Ahrbom

Byggnadsår: 1965

Ombyggnadsår: 2007

Ansvarig: Per Ahrbom

Handläggare: Julijana Nyhaga

Beställare: Statens Fastighetsverk Utrikes, Helen Axelsson

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor