Sodra-Huset-Frescati-Vardprogram2
Sodra-Huset-Frescati-Vardprogram1

Södra huset, Frescati - vårdprogram


Södra huset uppfördes 1968-71 och är en byggnad som står under ständigt förändringstryck. Förvaltaren Akademiska Hus önskade därför ta fram ett vårdprogram för att säkerställa att byggnadens ursprungliga karaktär inte förvanskas. Vårdprogrammet ska ge ökad kunskap och förståelse för de tankar och idéer som fanns när Södra Huset formades. Läs utdrag här.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Uppdrag: Vårdprogram

Byggnadsår: 1999

Ansvarig: Per Ahrbom

Handläggare: Paul Kvanta, Bo Ericson

Beställare: Akademiska Hus

Projektledning: Hans Lind

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor