Skrapan-vardprogram-2
Skrapan-vardprogram-1

Skrapan – VårdprogramAdress: Götgatan 78

Uppdrag: Vårdprogram

Ursprungsarkitekt: Paul Hedqvist

Byggnadsår: 1959

Ansvarig: Per Ahrbom, Paul Kvanta

Beställare: Vasakronan/Mats Carlsson

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor