Vasalundskolan_1
Vasalundskolan_2

Vasalundsskolan, Solna


Vasalundsskolan var i stort behov av renovering. Beställaren ville dessutom ge skolan en tydlig IT-profil. Projekteringen omfattade, utöver en allmän upprustning, en tillbyggnad för nytt kök och matsal samt nya tekniska system. Beställarens önskemål om större öppenhet resulterade i att ett flertal täta väggpartier och dörrar ersattes av glaspartier.


Arkitekt fram till och med bygglovsskedet var Lena Dranger.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Råsundavägen 80

Uppdrag: Ombyggnad

Ursprungsarkitekt: Nils Tesch

Byggnadsår: 1947

Ombyggnadsår: 1999-2000

Ansvarig: Per Ahrbom

Handläggare: Staffan Bergrahm

Beställare: Solna/Sundbybergs skolförvaltning

Projektledning: Byggnadsfirman Erik Wallin

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor