Bodegard_1
Bodegard_2
Bodegard_3
Bodegard_4
Bodegard_5
Bodegard_6

Villa Bodegård


Höglandet i Bromma är en vattennära stadsdel från förra sekelskiftet som präglas av den kuperade terrängen, sjöglimtarna och de intima, väl definierade gaturummen. På den relativt lilla tomten stod en enkel stuga som hade svårt att hävda sig gentemot sina betydligt större grannar. Det var också väl trångt för den nya ägarfamiljen som beslutade sig för att riva och bygga nytt. Ideéer kring utformning och innehåll har växt fram under den ovanligt långa skisstiden. Resultatet har blivit ett kompakt hus i fyra plan -källare i souterrängläge, entréplan, övervåning och en utsiktslykta på med terrass på toppen. Huset vänder sig mot sol och utsikt och får två slutna sidor mot nordost/nordväst samt två öppna mot sydost/sydväst. Husets form, konstruktion och tekniska system i kombination med väderstrecksanpassningen ger en ovanligt låg energiförbrukning.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Uppdrag: Nybyggnad

Ansvarig: Paul Kvanta

Beställare: Privat

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor