Ahrbom & Partner finns i Gamla Stan i centrala Stockholm.
Vår besöksadress är Skeppsbron 44 – 2TR.


Postadress:
A&P Arkitektkontor AB
Box 1251
111 82 Stockholm


E-post:
epost@aop.se


Växel:
08 – 20 35 50

Telefonnummer till respektive anställd finns under Medarbetare.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Våra lokaler
Skeppsbron 44 i Kv. Narcissus, beläget mellan Södra Bankogränd och Norra Dryckesgränd, byggdes ursprungligen c:a 1622. 1910 revs Narcissus 1; ”Levertinska Huset” (nuvarande Skeppsbron 44) och på dess plats lät Direktör Carl Smitt uppföra ett kontors- och bostadshus åt sig själv, arkitekt var F. Dahlberg.
Restaurang Zum Franziskaner, som etablerades c:a 1840 i det ursprungliga huset, fick även fortsättningsvis disponera entréplanet och är idag Stockholms äldsta restaurang. Dess Jugendinteriörer och central-trapphusets venetianska fönster- och väggmålningar av Georg Pauli räknas som kulturhistoriskt mycket värdefulla. Narcissus 1 är idag på Stadsmuseets karta blåmärkt, vilket är den högsta skyddsklassen.


1999 köpte Gyllenforsen Fastigheter huset av en privatperson. I februari 2007 lämnade Ahrbom & Partner efter närmare 30 år Skeppsbron 24 och flyttade in på Skeppsbron 44.


Idag ägs huset av Folksam fastigheter.