A Working Lab Campus Solna

Som en del av Akademiska Hus nationella coworkingkoncept
A Working Lab – AWL – har Ahrbom & Partner tagit fram inredning till ett campusnära arbetsplatskoncept där akademi och arbetsliv kan mötas.

AWL coworking-miljö i före detta KI-lokaler

Tegelbyggnaden är en del av Ture Rybergs vinnande bidrag till utformningen av Karolinska Institutet från 1936. Andra världskriget fördröjde byggprocessen och det dröjde till mitten på 1950-talet innan den första etappen var färdig. Byggnaden, som tidigare använts som forskningslokaler, var i behov av renovering. I samband med detta fick Ahrbom & Partner i uppdrag av Akademiska Hus att utforma en central mötesplats för deras coworking-satsning A Working Lab.

En mötesplats inom Life Science

AWL Campus Solna är en mötesplats för innovation inom Life Science, ett arbetsplatskoncept där akademi och arbetsliv ges möjlighet att mötas och samverka. I konceptet ingår kontor, flexibla arbetsplatser, delade gemensamhetsutrymmen, mötesrum och labb för mindre, medelstora eller oetablerade företag. Vårt mål i projektet har varit att lyfta fram och knyta an till byggnadens ursprungliga karaktär och till den omgivande campusmiljön. Gemensamhetsutrymmen är placerade centralt för att fungera som naturliga mötesplatser i huset. Huvudentrén, som vänder sig mot Akademiska stråket, har en lounge/caféyta kopplad till en innergård med platser för utomhusarbete.

Medicinalväxter inspirerade till inredningskoncept

Byggnaden på Nanna Svartz väg 2 omges av planteringar med medicinalväxter, som anlades under 1940-talet av just Nanna Svartz. Hon utsågs som första svenska kvinna till professor 1937 och var verksam inom Karolinska Institutet fram till 1957. Med medicinalträdgårdarna som inspiration valde vi en material- och kulörpalett som på ett konceptuellt, visuellt och taktilt plan knyter an till den omgivande miljön och i förlängningen till platsens historia. Vi namngav även mötesrummen efter ett antal växter, samt tog fram ett skyltprogram med växtillustrationer till dessa. Inredningen är framtagen för att hålla över tid och för ett stort antal enskilda brukare, materialen är gedigna och hållbara. Vår ambition har varit att åstadkomma en inredning med ett återhållet, samtida uttryck som ska vara relevant över tid.

Adress
Nanna Svartz väg 2, Solna
Uppdrag
Hyresgästanpassning, inredning
Status
Färdigställt
Byggnadsår
Ca 1945


Ombyggnadsår
2019-2020
Ursprungsarkitekt
Ture Ryberg
Bruttoarea
3000 m²
Team
Pär Ahlbom, Annie Wallér,
Isabelle Pohjanen, Emilia Öster

Kontaktperson
Pär Ahlbom
Beställare
Akademiska Hus
Fotograf
Johan Eldrot