Dramaten – tillgänglighetsanpassningar

När Dramaten byggdes var brandutrymning väl beaktat efter flera teaterbränder under 1800-talet, men tillgänglighet inte ens en fråga. Idag är det en självklarhet att våra nationalscener ska vara fullt tillgängliga och vi har nu arbetat i åtta år – från inventeringar och skisser till projektering och produktion av ombyggnader – för ökad tillgänglighet, såväl i Dramatens publika delar som backstage.

Lyftplattformen och stenläggningen

De senaste tillskotten är lyftplattformen i stora trappan vid huvudentrén mot Nybroplan och ombyggnaden av marken framför. Dessa tillägg möjliggör en demokratisk angöring till Dramaten – nu kan alla besökare välkomnas till samma entré.

Lyftplattformen fungerar så att trappstegen ”fälls ned” och bildar en plattform som lyfter besökaren. Runt plattformen finns värn som fälls upp som skydd under färd. När lyftplattformen inte används blir den en beträdbar och helt integrerad del av trappan. Det stora maskineriet har placerats i ett befintligt utrymme under trappan. För anrop finns två tablåer, en på ytan framför trappan och en uppe i loggian vid huvudentrén. Lyftplattformen är med sina steg i granit och detaljer i patinerad mässing utformad unikt för projektet och platsen.

Den stora ytan framför trappan har fått ny beläggning av granit i tre grå kulörer som matchar byggnadens fasad och ersätter den tidigare beläggningen av betongsten. Nivåer och lutningar har setts över och såväl befintliga som nya trappor har fått ledstänger i mässing för att ytterligare öka tillgängligheten.

Hiss från biljetthall till parkett

Via lyftplattformen nås biljetthallen där besökare välkomnas och kan köpa biljetter. Från biljetthallen leder en bred trappa upp till parkettens foajé. För att skapa tillgänglighet mellan dessa plan har en linhiss diskret inrymts i en av de två biljettkurerna vid biljetthallens sidoväggar. Den nu borttagna biljettkuren var sentida och kunde undvaras. Den nya hissen och dess inbyggnadspaneler har full modern funktionalitet och tillgänglighet och har fått en gestaltning anpassad till biljetthallens rikt utformade miljö.

I stora salongen har parkett tillgängliggjorts; befintliga stolar har byggts om så att ett tjugotal av dem kan demonteras – antal anpassas till bokningsläget. Den därmed frigjorda ytan kan planas ut genom att delar av gradängen ersätts av specialbyggda ”lådor”. Den plana ytan rymmer nu upp till tio rullstolar.

Backstage

Även bakom scenen har omfattande tillgänglighetsarbeten gjorts: Sceningången byggdes om 2019 för att bli mer tillgänglig och välkomnande, såväl för besökare utifrån som för Dramatens personal. En strategiskt placerad centralhall i byggnaden, ”Knutpunkten”, har byggts om så att fyra olika nivåer med hjälp av två ramper nu förbinds utan trappsteg. Vi har dessutom kompletterat med fler tillgängliga toaletter, lagt till ramper och låtit bredda passager för att underlätta logistiken.


För närvarande håller vi på att tillsammans med Dramaten och Statens fastighetsverk se över skyltningen i de publika delarna. Målet är att få en väl synlig och tillgänglig skyltning som är helt integrerad i den vackra och unika miljön i Dramatens foajéer och trapphus.

Uppdrag
Husarkitektuppdrag för Dramaten, med flera projektuppdrag
Adress
Nybroplan, Stockholm
Ursprungsarkitekt
Fredrik Lilljekvist
Byggnadsår
1908
Ombyggnadsår
2023-2024

Kulturklassning
Statligt byggnadsminne
Bruttoarea
18 253 m2 BTA
Team
Lars Johan Tengnér, Jonas Prenner, Klara Jonsson, Johan Aspenberg, Anna Leskaroski, Semina Papadopoulou, Charlotte Vibegaard, Emilia Öster

Kontaktperson
Lars Johan Tengnér
Beställare
Statens fastighetsverk
Fotograf
Johan Eldrot