Jackproppen parklek

I en grön sluttning mellan Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden har vi ritat en inkluderande och flexibel parkleksbyggnad.

Ny parklek i grön sluttning
Parkleken i kvarteret Jackproppen – Hjortgläntan – ligger mellan två mycket olika och intressanta områden: Hjorthagen, med Hakon Ahlbergs karaktäristiskt ljusa lamellhus och Norra Djurgårdsstaden med sin mångfald av uttryck. I en vacker grön sluttning fick vi uppdraget att rita en inkluderande och lekfull plats för barn och vuxna.

Flexibel byggnad
Vår uppgift var att skapa en funktionell inomhusmiljö för stadsdelens öppna barnverksamhet, men också en lokal anpassad för uthyrning och med möjlighet till förändrad funktion över årstiderna. När vi kom i in i projektet var den omgivande parken redan delvis utformad. Därför kom lekparkens karaktär – en skogslekspark – att utgöra utgångspunkten för vårt arbete.

Blinkningar till funktionalismen
För att undvika hårda vinklar och otrygga vrår har byggnaden fått en rundad form, där stödmuren mot Hjorthagen bildar dess rygg. En tillgänglig hiss var ett krav för att förbinda de båda angränsande stadsdelarna. För att ta ned skalan på hisstornet har det klätts med panel av olika dimensioner och försetts med fågel- och insektsholkar. Hisstornets enkla, rektangulära form och byggnadens många globlampor fungerar som blinkningar till Hjorthagens funkiskaraktär.

Interiör
Ytskikten och inredningen har en robust karaktär i en nedtonad färgskala. Här ska barnens egen kreativitet framhävas. Väggarna är klädda med furuplywood och taket med perforerad furuplywood, som har en ljudabsorberande funktion. En flexibel serveringsyta har placerats centralt i aktivitetsrummet och kan både användas som beredningsyta för kioskluckorna mot parken och som serveringsyta eller kök åt besökare invändigt. 

Adress
Trollhättevägen 5, Stockholm
Uppdrag
Nybyggnad
Status
Färdigställt
Byggnadsår
2019

Bruttoarea
162 m²
Team
Per Ahrbom, Malin Holmberg, Jonas Prenner, Frank Bellini
Kontaktperson
Per Ahrbom

Beställare
Fastighetskontoret, Stockholms stad
Fotograf
Johan Eldrot