Stadsmuseet i Stockholm

Stadsmuseet i Stockholm är inrymt i Södra Stadshuset, en byggnad som anses vara ett av Stockholms bäst bevarade 1600-talspalats. Med målet att utöka utställningsytan och öka möjligheterna för att ta emot fler besökare fick Ahrbom & Partner i uppdrag att rita samtlig fast och lös inredning till museets olika verksamheter samt färgsätta alla rum och snickerier.

Mångfacetterad historia

Södra stadshuset byggdes under sent 1600-tal och anses vara ett av Stockholms bäst bevarade 1600-talspalats. Både Nicodemus Tessin d.ä. och d.y. står som arkitekter bakom denna praktfulla byggnad, som uppfördes som generalfaktorikontor – centrum för Stockholms utrikeshandel – men som 1676 blev stadshus. Under årens lopp har sedan en mängd olika verksamheter varit aktiva i byggnaden. Huset har inhyst allt ifrån domstolssalar, stadshuskällare, anatomisk teater och skola till katolsk kyrka.

Stadsmuseet etablerades under 1930-talet och flyttade då in i byggnaden. Museets uppdrag syftar till att bevara och visa upp föremål, konst, foton och arkivmaterial som skildrar Stockholm och stockholmarna genom tiderna.

Flexibelt och långsiktigt inredningskoncept

Projektet bestod av fyra delar: Faktarum och pedagogisk verksamhet, publika ytor med butik, hörsal, garderob, trapphus och gallerier samt kontor och montrar för utställningsytorna. Målet med inredningen har varit att tydliggöra, tillgängliggöra och inspirera besökaren genom ett flexibelt och långsiktigt koncept som involverar alla sinnen. Inredningen speglar också verksamheten vad gäller arbetssätt, funktioner, ergonomi, ljudnivåer, belysning och trivsel. Inredningen ska framhäva byggnadens vackra och välbevarade arkitektur. Museets föremål, konst, foton, arkivmaterial och Stockholmsberättelser ska genomsyra alla delar av huset. En genomgripande tanke har varit att samtida tillägg i inredningen ska våga ta plats med sin färg och form men alltid ha en tydlig distans till byggnaden.

Specialritad inredning

För att uppfylla alla behov som framkom i programprocessen har inredningen till stor del ritats specifikt till Stadsmuseet. I faktarummet, nu kallat ”salongen”, har vi ritat alla bokhyllor med integrerade montrar, besöksdator, en separat utställningsmöbel med monterskåp och glasade lådor för utställning av objekt samt specialanpassade hyllor för kontorsplatser och en gradäng för skolklasser. I projektets inledande skede inventerade vi samtliga möbler för att i största möjliga utsträckning kunna återanvända dessa. Där detta inte var möjligt har vi valt möbler som vi tror ska tåla tidens tand både vad gäller formgivning och materiell kvalité.

Butiksinredningen är ritat specifikt för museet. Den långa hyllväggen innehåller förutom hyllor med infällda montrar, förvaring, anslagsyta, blädderställ för affisher och displayställ för vykort även en integrerad ventilation. Butikspodier har integrerad display och förvaring. Som en förlängning av butiksinredningen följer besöksskåpen.

Prisad tillgänglighet

I december 2019 tilldelades Stadsmuseet S:t Julianpriset i kategorin fysisk tillgänglighet. Motiveringen löd:

Efter fyra års renovering av ett museum beläget i en fastighet från 1680 är tillgängligheten i det närmaste total. Olika typer av anpassningar har planerats in i både verksamhet och lokaler, för att nå hög tillgänglighet för alla målgrupper. Barn ska få leka, äldre få minnas och alla ska få möjlighet att lära – på sitt sätt – om Stockholms historia.

Adress
Ryssgården, Stockholm
Uppdrag
Fast och lös inredning, färgsättning
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Nicodemus Tessin d.ä.
och Nicodemus Tessin d.y.
Byggnadsår
1664-85

Kulturklassning
Byggnadsminne
Ombyggnadsår
2014-2019
Lokalarea
ca 3000 m²
Team
Per Ahrbom, Maria Angantyr,
Clara Lindencrona

Kontaktperson
Maria Angantyr
Beställare
Kulturförvaltningen, Stockholms stad
Hyresgäst
Stadsmuseet
Fotograf
Johan Eldrot