Skrapan – Studentbostäder

Adress: Götgatan 78
Uppdrag: Om- och nybyggnad
Ursprungsarkitekt: Paul Hedqvist
Byggnadsår: 1959
Kulturklassning: Grönklassat enligt Stockholms Stadsmuseum
Ombyggnadsår: 2004-2007
Ansvarig: Per Ahrbom
Handläggare: Pia Ölvebro / Jasmina Jovanovic
Beställare: Svenska Bostäder
Projektledning: Christer Danielsson

Projektet ”Skrapan” rymmer ett antal olika projekt; ny galleria, kontor, studentbostäder, bostäder, restaurang och skybar. Paul Hedqvists 50-talsanläggning har kompletterats med ett bostads- och affärshus söder om Skrapan, en ny entrébyggnad i glas mot Götgatan, samt en skybar på toppen.

2003 köpte Stockholms stad huset av Vasakronan. Den tidigare hyresgästen – Skatteförvaltningen, hade flyttat och huset stod inför en omfattande renovering. I och med försäljningen ändrades också användningen av höghuset, från kontor till bostäder. På våning 3-23 finns numera en- och tvårumslägenheter för studenter. Lägenheterna är fullt utrustade med både kök och badrum. Det nya bostadshuset mot den nyanlagda Vartoftagatan innehåller också studentlägenheter, sammanlagt finns i projektet 479 bostäder med plats för 665 studenter. Höghusets kärna, de rymliga hisshallarna, rymmer förråd, läsrum och städutrymmen.

I projekteringen användes det vårdprogram daterat 2001-10-05, som utarbetats av Ahrbom & Partner i ett tidigare skede.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor, Åke E:son Lindman