Vi är Ahrbom & Partner!

Sedan starten 1999 har vi jobbat långsiktigt och målmedvetet och är idag ett av Sveriges främsta arkitektkontor. Med åren har vi byggt upp en unik kunskap kring hur vi kan utveckla och förädla vår gemensamma byggda miljö. Vi strävar alltid efter att våra projekt ska uppnå verkshöjd. När vi bygger med tillräckligt hög kvalitet, såväl konceptuellt som tekniskt, ger vi också byggnaderna förutsättningar för ett långt liv; vi är med och skapar framtida generationers kulturarv. Vi menar att detta är hållbarhet i ordets djupaste mening.

Studieresa Århus 2023

Vi finns på Skeppsbron 44 Gamla Stan, ett stenkast från Slussen och är för närvarande ett femtiotal arkitekter, inredningsarkitekter, ingenjörer, kommunikatör, projektekonom och receptionist. Vi är lika många kvinnor som män, med bakgrund från mer än tio olika länder och med ett åldersspann på sextio år. Mångfalden på kontoret lägger grunden för det dynamiska och inkluderande klimat vi strävar efter.

Ahrbom & Partners största tillgång är medarbetarna – vi lär av varandra. På våra gemensamma A&P-kvällar diskuterar vi förutsättningslöst allt från ornament, hållbarhet och gender till koncept, höga hus och dålig stil. Projekt i tidiga skeden får en bred genomlysning på våra måndagsfrukostar, där alla tankar är lika välkomna. När vi har en extra krävande uppgift på bordet möts vi för en timskiss där vi tar hjälp av kontorets samlade kunnande för att styra rätt. Vid våra onsdagsfika-föreläsningar belyser vi dagsaktuella frågor, ofta omvärlds- och hållbarhetsrelaterade. Tillsammans blir vi smartare.

“Det har varit ett fokus i fyrtio år hos oss på kontoret att jobba med befintlig bebyggelse, utveckla den i första hand, innan man ger sig ut på jungfrulig mark och asfalterar mer av vår orörda natur.”

Per Ahrbom, grundare Ahrbom & Partner i intervju efter Kasper Salinvinsten 2021 för ombyggnaden av Kulturhuset

Den säkraste garanten för ett gott slutresultat är att alla som deltar i det skapande arbetet – arkitekter och övriga konsulter, beställare, hyresgäster och myndigheter – har en tät kommunikation och en anda präglad av konstruktivt framåtblickande. Vi tror på en samskapande process där vi alla, utan fokus på rang eller titel, låter de goda idéerna vara vägledande. En viktig framgångsfaktor blir att hitta fram till en gemensam målbild. När vi är överens om vart vi ska och vad som behöver göras har vi lagt grunden till en trygg samvaro i projektet, vi har en samsyn. För att komma dit är det viktigt att vi bejakar mångfald och komplexitet och att vi vågar ställa besvärliga frågor. Den enklaste vägen är sällan den bästa.Ahrbom & Partner har en lång tradition av att leda processer tillsammans med våra beställare. Vi får ofta rollen som generalkonsult och är vana vid att lotsa konsultgrupper fram i komplexa projekt. Vi kan och vill ta ett helhetsansvar och är i regel med från startmöte till invigning av färdigt hus.

Våra beställare uppskattar den kontinuitet som blivit vårt signum och vi får ofta i uppdrag att återvända till byggnader vi tidigare jobbat med för att anpassa dem till nya tider och förutsättningar. Som beställarens högra hand stöttar vi med allt från budgetfrågor och inköpsstöd till myndighetskontakter och planering samt ledning av seminarier och workshops.

Peter Celsing och Per Ahrbom i TV-intervju inför invigningen av Riksdagshusprovisoriet i januari 1971.

Vårt kontor har sitt ursprung och arbetssätt i en tradition som sträcker sig ända tillbaka till 1960-talet. Per och Ann-Charlotte Ahrbom arbetade hos Peter Celsing fram till hans död 1974. Per var då med och bildade kontoret AFHJ (Ahrbom Fahlsten Henriksson och Jensfelt), som följde upp och slutförde pågående arbeten som exempelvis Kulturhuset och Riksbanken. Efter ett par år bildade Per tillsammans med Lars Fahlsten Ahrbom Fahlsten Arkitektkontor. De genomförde ett stort antal projekt och under denna tid anställdes flera av de nuvarande delägarna. 1988 bildades Ahrbom Arkitektkontor med Per Ahrbom som ensam ägare.

Som en medveten satsning på kontinuitet och fortsatt god utveckling av kontoret grundades 1999 Ahrbom & Partner. Kontoret ägs nu av Per Ahrbom, Bosse Ericson, Julijana Nyhaga, Pär Ahlbom, Paul Kvanta, Maria Angantyr, Pernilla Remröd, Johan Ahnborg och Gunnar Hellman som också är VD.

Ahrbom & Partners 20-årsfest i oktober 2019.
Våra lokaler på Skeppsbron 44, Kv Narcissus 1, mellan Södra Bancogränd och Norra Dryckesgränd och med Stockholms Ström i fonden.