Skrapan – Kontor

Adress: Götgatan 78
Uppdrag: Ombyggnad
Ursprungsarkitekt: Paul Hedqvist
Byggnadsår: 1959
Kulturklassning: Grönklassat enligt Stockholms Stadsmuseum
Ombyggnadsår: 2004-2007
Ansvarig: Per Ahrbom
Handläggare: Pia Ölvebro
Beställare: Svenska Bostäder
Projektledning: Christer Danielsson

”Skrapan” rymmer ett antal olika projekt; ny galleria, kontor, studentbostäder, bostäder, restaurang och skybar. Paul Hedqvists 50-talsanläggning har kompletterats med ett bostads- och affärshus söder om Skrapan, en ny entrébyggnad i glas mot Götgatan, samt en skybar på toppen.

Den befintliga lågdelen mot Götgatan och Åsötorget rymmer kontor på de fyra översta våningarna. I höghuset nyttjas våning 24-26 till kontor, där den minsta hyresenheten är en flygel / 180m². Varje flygel har fri utsikt i tre väderstreck.

I interiören har material valts som stämmer med Skrapans grundidéer om sparsamhet och enkelhet, men precision i utförandet. De tongivande materialen är glas, aluminium och linoleum.

Under projekteringen användes det Vårdprogram, daterat 2001-10-05, som utarbetats av Ahrbom & Partner i ett tidigare skede.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor