Skrapan – Vårdprogram

Adress: Götgatan 78
Uppdrag: Vårdprogram
Ursprungsarkitekt: Paul Hedqvist
Byggnadsår: 1959
Ansvarig: Per Ahrbom, Paul Kvanta
Beställare: Vasakronan/Mats Carlsson

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor