Svenska Ambassaden i Peking – vårdprogram

Adress: Dongzhimenwaj Dajie 3, San Li Tun
Uppdrag: Vårdprogram
Ursprungsarkitekt: Nils Ahrbom
Byggnadsår: 1965
Ombyggnadsår: 2007
Ansvarig: Per Ahrbom
Handläggare: Julijana Nyhaga
Beställare: Statens Fastighetsverk Utrikes, Helen Axelsson

1965 upplät den kinesiska staten en 12.000 m² stor tomt till den svenska staten för uppförandet av en ny svensk ambassadsbyggnad i Peking. Uppdraget gick till arkitekt Nils Ahrbom som också var den som valde ut tomten i San Li Tun, ett av två områden som avsatts för utländska beskickningar. Ambassaden var den första utländska ambassaden i det nya området som byggdes efter eget program och stod färdig 1971. Trädgården ritades av arkitekt Jan Gezelius.
Anläggningen är en sammanhållen rektangulär enhet med låga tegelbyggnader och murar grupperade i en lummig parkanläggning med tydlig prägel av både den klassiska kinesiska hutongtraditionen och svensk 60-talsarkitektur. Vårdrogrammet för anläggningen togs fram 2009 och följer innehållsförteckning för Vårdprogram, inrikes byggnader, statliga byggnadsminnen enligt SFV:s styrande dokument 2008-05-19.
Programmet innehåller baskunskap om anläggningen, byggnaderna och marken. Det innehåller även en kulturhistorisk värdebeskrivning samt anger målen för det långsiktiga förvaltningsarbetet och ska vara till hjälp för förvaltningspersonalen såväl vid stora förändringar som i det kontinuerliga drifts- och underhållsarbetet.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor