Ahrbom & Partner arkitekter för renoveringen av Universitetshuset i Lund

På uppdrag av Statens fastighetsverk har Ahrbom & Partner fått äran att vara ansvariga arkitekter för den kommande renoveringen av Universitetshuset i Lund.

Helgo Zettervalls pampiga universitetsbyggnad är centralt belägen vid Universitetsplatsen, omgiven av bl.a. Lundagård, Akademiska föreningen och Domkyrkan. Byggnaden har sedan invigningen 1882 varit en stark och viktig symbol för både Lunds universitetet och Lund som stad och har tagit emot besök från såväl påvar som presidenter samt utgjort fond för otaliga akademiska ceremonier. 

Med utgångspunkt i de kulturhistoriska värdena ska Universitetshuset nu genomgå en varsam renovering som utöver att lyfta den tekniska standarden också syftar till att förbättra tillgängligheten för studenter, anställda och besökare.