Uppdrag
Vårdprogram Bergianska trädgårdens byggnader
Adress
Gustafsborgsvägen 4, Stockholm
Projektår
2011

Ansvarig arkitekt
Gunnar Hellman
Beställare
Statens fastighetsverk