Uppdrag
Ombyggnad
Ursprungsarkitekt
G. A. Fristedt
Adress
Regeringsgatan 72

Ombyggnadsår
1997-98
Ansvarig arkitekt
Per Ahrbom