Uppdrag
Husarkitekt, generalkonsult

Ursprungsarkitekt
Axel Anderberg

Byggnadsår
1898

Uppdragsstart
2021

Husarkitekt
Pär Ahlbom

Beställare
Statens fastighetsverk