Uppdrag
Programhandling
Adress
Östhammarsgatan 70
Projektår
2002

Ansvarig arkitekt
Gunnar Hellman
Beställare
Aberdeen