Uppdrag
Ombyggnad
Adress

Klintbacken 1, Kratsbodavägen 32, Mariehällsvägen 1-3

Kulturklassning
Grönklassat

Ombyggnadsår
2006
Ansvarig
Anna Kolte
Beställare

Stockholmshem